Rotaryclub N

Betrokkenheid

Betrouwbaarheid

Beschikbaarheid

Van de jaarlijkse bestuurswissel maken we altijd een feestje.

Rotary Club Noordwijk, Duin- en Bollenstreek bij Zorgboerderij

'De Dierenhoeve' in Noordwijkerhout.

Wie zijn wij?

 

Wij zijn Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek: een groep van 29 enthousiaste mensen die in vriendschap aan een betere wereld willen werken. Is dit ook iets voor jou?

Hoe?

We organiseren bijvoorbeeld evenementen en zamelen geld in voor verschillende goede doelen. Ook helpen we anderen op weg door ons eigen netwerk te gebruiken.

Elitair? Welnee!

Rotary Club Noordwijk, Duin- en Bollenstreek heeft sinds de oprichtingsdatum in 2003 aan talloze projecten gewerkt. Vaak vinden deze in Nederland plaats en soms kijken we over de grenzen heen.

Dicht bij huis verrichten we bijvoorbeeld in het kader van 'NL doet' elk jaar onderhoudswerkzaamheden bij Zorgboerderij 'De Dierenhoeve' in Noordwijkerhout.

We steken namelijk ook graag zelf onze handen uit de mouwen.

 

 

Wat is Rotary?

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. Zij telt bijna 1.2 miljoen leden, verspreid over meer dan 30.000 clubs in 162 landen. Inmiddels telt Nederland bijna 20.000 leden in 453 clubs.

In februari 2005 was het 100 jaar geleden dat de eerste club werd opgericht in Chicago, met het idee het ethisch handelen in de beroepsuitoefening te stimuleren door daarover te discussiëren en eventueel hulp te bieden.

Deze doelstelling is een van de vier pijlers van alle Rotaryclubs en wordt aangeduid met: 'Vocational Service'. Dienstbaarheid vanuit de beroepsuitoefening.

Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk: 'Service above self'. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

De tweede pijler van Rotaryclubs is gericht op de samenleving, dichtbij of ver af en wordt 'Community service' genoemd.

Kim Toft (l) en Josje van der Tonnekreek (r), voorzitters 2017-2018 van RC Hornbaeck en RC Noordwijk Duin- en Bollenstreek

Ieder tweede jaar in september organiseert Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek een groot fundraising evenement.

Weet u een geschikt 'goed doel' voor 2019? Laat het ons weten!

Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-) kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap  en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve programma's.

De open communicatie van de vele leden verbindt Rotarians over de hele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: 'service'.

Het lidmaatschap van Rotary is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Rotary is een werkwoord en staat open voor zowel mannen als vrouwen. Het ontwikkelen van onderling vertrouwen is de derde pijler waarop Rotaryclubs zich richten.

Door het enorme netwerk over al die landen zijn contacten tussen verschillende nationaliteiten eenvoudig en laagdrempelig. Vanuit die contacten wordt een beter begrip voor andere culturen en samenlevingen gestimuleerd. 'International service' is de vierde pijler waarop Rotary is gebouwd.

Benieuwd naar meer?

Koptekst 1

 

District 1600

Door het internationale karakter van Rotary worden er in de cluborganisatie veel Engelse termen gebruikt, die voor een buitenstaander mogelijk moeilijk te begrijpen zijn. Hieronder worden in het kort de belangrijkste begrippen uitgelegd.

Nederland is verdeeld in zeven districten, die onderverdeeld zijn in regio's.

Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek ligt in district 1600. Aan het hoofd van ieder district staat een gouverneur die ondersteund wordt door de landelijke organisatie, Rotary Administratie Nederland (RAN) en door zijn bestuur.

Iedere club is autonoom binnen de statuten en de gouverneur kan en zal zich dan ook niet bemoeien met de clubprogramma's. Hij/zij bezoekt wel ieder jaar alle clubs in zijn/haar district om erop toe te zien, dat deze zich houden aan de regels van Rotary International en om de club te stimuleren deel te nemen aan overkoepelende activiteiten en mee te werken aan nationale en internationale acties.

 

Het district organiseert elk jaar de volgende bijeenkomsten:

RBC: Regionaal Besturen Contact

PETS: President Elect Training Seminar (voorlichtingsbijeenkomsten voor inkomende voorzitters)

DISCONS: District Conferenties (informatiebijeenkomsten voor clubfunctionarissen en nieuwe leden)

Voorzitter Simon Pennings vertelt over zijn werk 'in de bollen'.

Op bezoek bij het bedrijf van een van de leden.

De formatie 'Another Midlife Crisis' heeft menig evenement van Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek muzikaal aangevuld.

Hoe ziet een clubavond er uit?

 

Af en toe brengen we een bezoek aan het bedrijf van een van onze leden of bij een bedrijf in de omgeving. Op onze 'gewone' clubavonden krijgt, na onze gezamenlijke maaltijd, een spreker het woord om iets te vertellen over zijn of haar (vrijwilligers-) werk, hobby, bedrijf of iets anders dat wij interessant vinden.

 

We vragen ook onze eigen leden om input. Vaste programmapunten zijn: het 'beroepspraatje': een inleiding over ons werk en het 'levensbericht' waarin we iets vertellen over onze achtergrond, opleiding, levensloop tot dan toe, enzovoort.

Als serviceclub wil Rotary zowel lokaal als nationaal en internationaal werk verrichten en geld inzamelen dat de maatschappij als geheel ten goede komt. Om de servicegedachte in daden om te zetten zijn vier zogenaamde 'avenues of service' opgesteld.

 

Belangrijk in Rotary is 'fellowship'.We ontmoeten elkaar in een sfeer van vriendschap, saamhorigheid en hulpvaardigheid en ieder jaar wordt onder de leden van onze Rotaryclub een aantal functies verdeeld.

 

Naast het bestuur (voorzitter, oud-voorzitter, inkomend voorzitter, secretaris en penningmeester) leveren ook alle leden binnen een bepaalde 'avenue' een bijdrage aan de goede gang van zaken binnen de club.

 

 

Rotary iets voor jou?

Meer weergeven

 

 

Ben je geïnteresseerd in  maatschappelijke ontwikkelingen?

Vind je het leuk om jouw netwerk te delen met die van een ander en sta je open voor nieuwe vriendschappen?

Wellicht is Rotary Club Noordwijk, Duin- en Bollenstreek ook iets voor jou!

Vanuit onze uiteenlopende achtergronden zijn wij dienstbaar aan de samenleving door het inzetten van onze tijd, kennis en expertise.

Wij ondersteunen zelf gekozen goede doelen en organiseren fundraising projecten. 

Rotary kent regels voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden van een club. Laat je er niet door weerhouden om te reageren.

Wij maken graag kennis met je.

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door één of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep, hebben maatschappelijke interesse en 'passen' in de club.

De verschillende clubs in Nederland werven hun leden volstrekt autonoom. Het lidmaatschap is niet aan leeftijd gebonden.

Heb je belangstelling om lid te worden van Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek, neem dan gerust contact met ons op! Wij nodigen je graag een keer uit!​

 
 

Contact

Rotaryclub

Noordwijk, Duin- en Bollenstreek

 

 

 

 

Clubbijeenkomst:

Iedere woensdag

om 18.00 uur

Adres:

NH Leeuwenhorst

Langelaan 3

2211 XT Noordwijkerhout

De Rotaryclubs in Nederland

maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International.

Voor meer informatie: