top of page

Rotaryclub N

Betrokkenheid

Betrouwbaarheid

Beschikbaarheid

groepsfoto NL Doet 2023.jpg

Ook in 2023 was er weer een NL Doet op "De Dierenhoeve" in Noordwijkerhout.

foto flyer rotary sloepen rally.jpg

Binnenkort organiseren wij een sloepenrally. Houdt onze FB-pagina in de gaten.

Wie zijn wij?

 

Wij zijn Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek: een groep van zo'n 30 enthousiaste mensen die in vriendschap aan een betere wereld willen werken. Is dit ook iets voor jou?

Hoe?

We organiseren bijvoorbeeld evenementen en zamelen geld in voor verschillende goede doelen. Ook helpen we anderen op weg door ons eigen netwerk te gebruiken.

Elitair? Welnee!

Rotary Club Noordwijk, Duin- en Bollenstreek heeft sinds de oprichtingsdatum in 2003 aan talloze projecten gewerkt. Vaak vinden deze in Nederland plaats en soms kijken we over de grenzen heen.

Dicht bij huis verrichten we bijvoorbeeld in het kader van 'NL doet' elk jaar onderhoudswerkzaamheden bij Zorgboerderij 'De Dierenhoeve' in Noordwijkerhout.

We steken namelijk ook graag zelf onze handen uit de mouwen.

Wie zijn wij?
Wat is Rotary?

Wat is Rotary?

Doel en missie

Rotary is ‘s werelds oudste organisatie van serviceclubs. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: "Service above Self". Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary reikt veel verder dan een lokale club, want elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld. Voor meer informatie over Rotaryprojecten in Nederland:

Rotary Helpt

Avenues of Service

De vijf 'Avenues of Service',gebaseerd op het doel van de Rotary, vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop activiteiten van een Rotaryclub zijn gestoeld.

  • Clubservice

  • Vocational Service

  • Community Service

  • International Service

  • Youth Service

 

De Four-Way-Test

 

Wie lid is van Rotary heeft de gedragscode ‘integriteit in het beroep’ hoog in het vaandel staan. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een uitstekende voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden veel grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een praktische leidraad die we als Rotarians hanteren komt tot uiting in vier eenvoudige vragen:

  • Is het waar?

  • Is het billijk voor alle betrokkenen?

  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

  • Komt het alle betrokkenen ten goede?

 

 

 

 

District 1600

Door het internationale karakter van Rotary worden er in de cluborganisatie veel Engelse termen gebruikt, die voor een buitenstaander mogelijk moeilijk te begrijpen zijn. Hieronder worden in het kort de belangrijkste begrippen uitgelegd.

Nederland is verdeeld in zeven districten, die onderverdeeld zijn in regio's.

Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek ligt in district 1600. Aan het hoofd van ieder district staat een gouverneur die ondersteund wordt door de landelijke organisatie, Rotary Administratie Nederland (RAN) en door zijn bestuur.

Iedere club is autonoom binnen de statuten en de gouverneur kan en zal zich dan ook niet bemoeien met de clubprogramma's. Hij/zij bezoekt wel ieder jaar alle clubs in zijn/haar district om erop toe te zien, dat deze zich houden aan de regels van Rotary International en om de club te stimuleren deel te nemen aan overkoepelende activiteiten en mee te werken aan nationale en internationale acties.

 

Het district organiseert elk jaar de volgende bijeenkomsten:

RBC: Regionaal Besturen Contact

PETS: President Elect Training Seminar (voorlichtingsbijeenkomsten voor inkomende voorzitters)

DISCONS: District Conferenties (informatiebijeenkomsten voor clubfunctionarissen en nieuwe leden)

IMG_5892.PNG
bedrijfsbezoek Simon Penning.JPG

Oud-voorzitter Simon Pennings vertelt over zijn werk 'in de bollen'.

Site galerie 60.jpg

Op bezoek bij het bedrijf van een van de leden.

1207_edited.jpg

De formatie 'Another Midlife Crisis' heeft menig evenement van Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek muzikaal aangevuld.

Hoe ziet een clubavond er uit?

 

Af en toe brengen we een bezoek aan het bedrijf van een van onze leden of bij een bedrijf in de omgeving. Op onze 'gewone' clubavonden krijgt, na onze gezamenlijke maaltijd, een spreker het woord om iets te vertellen over zijn of haar (vrijwilligers-) werk, hobby, bedrijf of iets anders dat wij interessant vinden.

 

We vragen ook onze eigen leden om input. Vaste programmapunten zijn: het 'beroepspraatje': een inleiding over ons werk en het 'levensbericht' waarin we iets vertellen over onze achtergrond, opleiding, levensloop tot dan toe, enzovoort.

Als serviceclub wil Rotary zowel lokaal als nationaal en internationaal werk verrichten en geld inzamelen dat de maatschappij als geheel ten goede komt. Om de servicegedachte in daden om te zetten zijn vier zogenaamde 'avenues of service' opgesteld.

 

Belangrijk in Rotary is 'fellowship'.We ontmoeten elkaar in een sfeer van vriendschap, saamhorigheid en hulpvaardigheid en ieder jaar wordt onder de leden van onze Rotaryclub een aantal functies verdeeld.

 

Naast het bestuur (voorzitter, oud-voorzitter, inkomend voorzitter, secretaris en penningmeester) leveren ook alle leden binnen een bepaalde 'avenue' een bijdrage aan de goede gang van zaken binnen de club.

 

 

Rotary iets voor jou?

Zeeverkenners september 2018.jpg

 

 

Ben je geïnteresseerd in  maatschappelijke ontwikkelingen?

Vind je het leuk om jouw netwerk te delen met die van een ander en sta je open voor nieuwe vriendschappen?

Wellicht is Rotary Club Noordwijk, Duin- en Bollenstreek ook iets voor jou!

Vanuit onze uiteenlopende achtergronden zijn wij dienstbaar aan de samenleving door het inzetten van onze tijd, kennis en expertise.

Wij ondersteunen zelf gekozen goede doelen en organiseren fundraising projecten. 

Rotary kent regels voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden van een club. Laat je er niet door weerhouden om te reageren.

Wij maken graag kennis met je.

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door één of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep, hebben maatschappelijke interesse en 'passen' in de club.

De verschillende clubs in Nederland werven hun leden volstrekt autonoom. Het lidmaatschap is niet aan leeftijd gebonden.

Heb je belangstelling om lid te worden van Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek, neem dan gerust contact met ons op! Wij nodigen je graag een keer uit!​

 

Hoe ziet

Wil je alvast in de stemming komen en weten hoe een Rotary-jaar eruit ziet, bekijk dan hiernaast het filmpje met ons jaaroverzicht van 2022-2023. 

 

Rotary, iets voor jou?
Contact

Contact

Rotaryclub

Noordwijk, Duin- en Bollenstreek

 

 

 

 

Clubbijeenkomst:

Iedere woensdag

om 18.00 uur

Adres:

NH Leeuwenhorst

Langelaan 3

2211 XT Noordwijkerhout

IMG_5843.JPG

De Rotaryclubs in Nederland

maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International.

Voor meer informatie:

rotary 1.png
bottom of page